โครงการกีฬาสีกศน.ตำบลสานสัมพันธ์ 5 ตำบล

กศน.ตำบลพันท้ายนรสิงห์ร่วมกับกศน.ตำบลอื่นอีกทั้ง 4 แห่ง จัดกิจกรรมกีฬากศน.ตำบล

ในวันที่ 28 สิงหาคม 2559

กีฬา 59_2567 กีฬา 59_7530

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | แสดงความเห็น

โครงการ สร้างความพร้อมชุมชนผ่านเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลพันท้ายนรสิงห์ รุ่นที่ 3

กศน.ตำบลพันท้ายนรสิงห์จัดโครงการ สร้างความพร้อมชุมชนผ่านเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลพันท้ายนรสิงห์ รุ่นที่ 3 วันที่  15-16 สิงหาคม 2559

13934854_507142302820342_3406604863097426069_n 14034966_507142416153664_4521667349153290701_n

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | แสดงความเห็น

โครงการ สร้างความพร้อมชุมชนผ่านเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลพันท้ายนรสิงห์ รุ่นที่ 2

กศน.ตำบลพันท้ายนรสิงห์จัดโครงการ สร้างความพร้อมชุมชนผ่านเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลพันท้ายนรสิงห์ รุ่นที่ 2 วันที่ 10-11 สิงหาคม 2559

13895596_505135833020989_7149939191104399484_n 13920945_505135773020995_5198163623466941678_n

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | แสดงความเห็น

โครงการ สร้างความพร้อมชุมชนผ่านเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลพันท้ายนรสิงห์ รุ่นที่ 1

กศน.ตำบลพันท้ายนรสิงห์จัดโครงการสร้างความพร้อมชุมชนผ่านเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลพันท้ายนรสิงห์ รุ่นที่ 1 วันที่ 8-9 สิงหาคม 2559

144286 234734 อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | แสดงความเห็น

กิจกรรมการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม โครงการปลูกมะนาวนอกฤดูในบ่อซีเมนต์ และระบบหยดน้ำ

กศน.ตำบลพันท้ายนรสิงห์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม โครงการปลูกมะนาวนอกฤดูในบ่อซีเมนต์ และระบบหยดน้ำ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2559

13690671_495797663954806_8492073168640156026_n 13707797_495797727288133_7132360685284076630_n อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | แสดงความเห็น

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา

กศน.ตำบลพันท้ายนรสิงห์ ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2559

ทักษะชีวิต 59_5572 ทักษะชีวิต 59_6010  ทักษะชีวิต 59_7872 อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | แสดงความเห็น

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (รูปแบบกลุ่มสนใจ) หลักสูตรระยะสั้น วิชาการทำสบู่สมุนไพรใยบวบ

กศน.ตำบลพันท้ายนรสิงห์ ได้จัดสอนวิชาการทำสบู่สมุนไพรใยบวบ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 และ 4 มิถุนายน 2559

สบู่_877  สบู่_5253   อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | แสดงความเห็น